• กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

บริษัท พีจี พลาสติก (2001) จำกัด

     เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางธุรกิจและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพื่อบรรจุเครื่องอุปโภค คุณภาพระดับสากลเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRCGS Packaging , มรท 8001:2553 และ Green Industry
     บริษัทฯ มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนสูง เป็นคนมีวินัยตรงต่อเวลา มาร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง


1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ จำนวน 1 ตำแหน่ง

     หน้าที่ความรับผิดชอบ :
     - รับผิดชอบบริหารจัดการงานคลังวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     - ตรวจนับสต็อควัตถุดิบคงคลัง พร้อมทั้งทำรายงานสรุปทุกสิ้นเดือน
     - จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายทั้งขาเข้า-ขาออก
     - จัดเตรียมวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     คุณสมบัติในตำแหน่ง :
     - วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
     - มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี
     - มีทักษะการวางแผนและการบริหารอย่างเป็นระบบ
     - สามารถใช้งานโปรแกรม Excel , Express ได้เป็นอย่างดี
     - สามารถขับรถ Forklift ไฟฟ้าและน้ำมันได้เป็นอย่างดี

2. ผู้ควบคุมการผลิต จำนวน 1 ตำแหน่ง

     หน้าที่ความรับผิดชอบ :
     - ควบคุมการผลิตงานพิมพ์ทั้งกระบวนการวิเคราะห์ปัญหางาน , แก้ไขปัญหางานและแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้า

     คุณสมบัติในตำแหน่ง :
      - ปวส-ปริญญาตรี สาขาการพิมพ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
      - มีประสบการณ์การควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมงานพิมพ์ระบบการ์เวียร์อย่างน้อย 5 ปี
      - มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP, BRCGS เป็นอย่างดี
      - มีภาวะการผู้นำสูงและมีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีระบบ


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครงานได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท พีจี พลาสติก (2001) จำกัด
109/45 ม.21 ซอยจงศิริ ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-346-5202-6
หรือ 081-357-7910 ติดต่อคุณมณทกาญ
Website : www.pgplastic.co.th , Email : monthakarn@pgplastic.co.th

© Copyrights 2012 P G Plastic (2001) Co Ltd. All Rights Reserved. Web design by 1001Click.